MyYoga – ditt lokale yogastudio på Snarøya & Fornebu

Vi er fire damer som sammen utgjør yogastudioet MyYoga. Vi brenner for at du skal ha en kropp og et hode som fungerer i hverdagen.

Vi holder til i Rolfsbuktveien 17, midt mellom Snarøya og Fornebu.

Regelmessig praktisering av yoga gir deg bedre søvn, mindre vondter, redusert stress og en kropp som fungerer mer optimalt!

Inger-Marie

Yogainstruktør, MyYoga

MyYoga - ditt lokale yogastudio på Snarøya & Fornebu 🙏

Meld deg på vårt nyhetsbrev så får du informasjon om timeplanen, nye timer og kurs, tilbud og eventuelle endringer.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: MyYoga, Rolfsbuktveien 17, Fornebu, 1364, http://www.myyoga.no. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact